توضیحات کامل :

تحلیل تنش در یک مخزن سوخت با حالت تقارن در محیط سالیدورک به صورت کامل


در این پروژه موارد زیر را بررسی می کنیم :


مدلسازی  یک مخزن سوخت با حالت تقارن در محیط SOLIED WORKS

ایجاد یک STUDY  تحلیل استاتیکی

اختصاص جنس مواد برای قطعه

اعمال قیود تعادل

اعمال فشار داخلی

مش بندی کردن مدل

مشاهدهه نتایج تحلیل استاتیکی