توضیحات کامل :

تأثیر متقابل « کارآفرینی » و فناوری « اطلاعات و ارتباطات » بر یکدیگر تلفیقی از سه مقاله معتبر در 13 اسلاید قابل ویرایش با فرمت ptt
مقدمـــه


جهان در سال‌های اخیر شاهد انقلاب اطلاعات وارتباطات بوده و تحولات اجتماعی عظیمی در آن به وجود آمده است، به طوری كه در اثر این تحولات، قرن جاری به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسیده است.


فهرست مطالب :


1- مصادیق کارآفرینی

2- اهداف طرح توسعه کار آفرینی

3- فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزار عصر اطلاعات

4- نقش كار آفرینان در توسعه تكنولوژی

5-  فناوری اطلاعات و ارتباطات در كارآفرینی

6- كارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات

7-  نتیجه‌گیری