توضیحات کامل :

مقاله بررسی کار الکترونیک در 9 صفحه مجزا قابل ویرایش با فرمت docمقدمه


با تغییر شكل اقتصاد طی سه دهه اخیر، جهان شاهد تولد شیوه های جدیدی از دادوستد چه به صورت بومی و چه بین المللی بوده است. شیوه های نوین اقتصاد در سطح جهانی حركت خود را مدیون ابزارهای تكنولوژیكی جدید مانند رشد و بكارگیری اینترنت و رایانه های بسیار حساس و هوشمند می دانند كه این دو یعنی اقتصاد و فناوریهای نوین آنچنان در هم گره خورده اند كه ایست یكی موجب توقف دیگری خواهد شد.


یكی از شاخه های مهم و اصلی اقتصاد در سطح جهانی موضوع تجارت است كه با دور شدن از قالب های سنتی خود و ورود به عصر آمار و رقم، ماهیتی جدید به خود گرفته است و حاصل این تغییر ماهیت جهانی، كسب و كار الكترونیك است كه از آغاز آن مدت زمان طولانی نمی گذرد. فعالیتهای تجاری به صورت الكترونیك در كشورهای پیشرفته رشد بی سابقه ای داشته و با سرعت در سطح جهان در حال گسترش است.[1]


در این میان كسب و كار الكترونیك به عنوان یكی از زیر مجموعه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد بالایی را تجربه كرده است. به طوری كه رویكرد سیاست اكثر موسسات تجاری در پذیرش و به كارگیری كسب و كار الكترونیك در جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید موثر و كارا در این راستاست. اما به كارگیری كسب و كار الكترونیك در فعالیتهای تجاری نیازمند توجه به یك سری عوامل درونزا و برونزای تاثیرگذار بر آن است. به طوری كه توجه بنگاههای تجاری به این عوامل و برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از فناوری كسب و كار الكترونیك ضمن آنكه موفقیت بهره برداری از آن را تضمین خواهد كرد، زمینه رشد بنگاههای استفاده كننده را نیز فراهم می كند.

 

فهرست مطالب


مقدمه


كسب و كار الكترونیك


تجارت الكترونیك


تفاوت كسب و كار الكترونیك و تجارت الكترونیك


انواع كسب و كار الكترونیك


شیوه های كسب و كار الكترونیك


دروازه شبكه  (PORTAL)


مزایای استفاده از كسب و كار الكترونیك


چارچوب تحلیلی


نتیجه گیری


منابع