توضیحات کامل :

پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در نوجوانان (صادق زاده و همکاران ، 1397) در 2 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها :                            32

تعداد مولفه :                              مولفه ندارد 

روایی و پایایی :                           دارد

نحوه نمره گذاری :                        دارد (به صورت کلی)

منبع :                                        دارد

نوع فایل :                                  word و قابل ویرایش

تعداد صفحات :                            2

 

توضیحات

این پرسشنامة توسط صادق­ زاده و همکاران (1397) طراحی گردیده است. که شامل 32 گویه و بدون مولفه می ­باشد. این پرسشنامه در مقیاس لیکرت با چهار طیف (کاملاً موافقم، موافقم، مخالفم، کاملاً مخالفم)تنظیم شده است. شیوۀ  نمره­ دهی این مقیاس بدین صورت است که به کاملاً موافقم= 1، موافقم= 2، مخالفم= 3، کاملاً مخالفم= 4 داده می ­شود. همچنین ضریب آلفای کرونباخ 92/0 گزارش شده است. و پرسشنامه از روایی صوری، محتوایی و سازه مطلوبی برخودار است.