توضیحات کامل :

یک نمونه واقعی از اجرا نمره گذاری و تفسیر پروفایل  MMPI در 28 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

 

 

خلاصه ای از توضیحات فایل

 

مصاحبه تشخیصی:                                                      دارد

شرح حال بیمار:                                                           دارد 

تفسیر و نمره گزاری:                                                    دارد

تجزیه، تحلیل، تفسیر:                                                    دارد

نوع فایل:                                                                   WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

خلاصه ای از متن آزمون:

 

تفسیر MMPI

گام 1 زمان صرف شده برای اجرای آزمون زمان 95 دقیقه ای اجرا گردید.

ترسیم نیمرخ ها

 پس از نمره گذاری نیمرخ ها را رسم می كنیم

گام 2

تنظیم مقیاس ها و شناسایی كد ها

 نام مقیاس

شماره مقیاس

نمره خام

نمره T

نمی دانم

___

0

0

L

___

6

62

F

___

15

89

K

___

13

46

Hs

1

18

62

D

2

30

71

Hy

3

28

63

Pd

4

27

61

Mf

5

28

71

Pa

6

18

77

Pt

7

43

79

Sc

8

44

78

Ma

9

22

56

Si

0

32

54

 

 

:كد ولش 78625’  314+ 90/ F’ L+ K:

 

گام 3

روایی نیمرخ

مقیاس های روایی:

مقیاس؟ یا نمی توانم بگویم(CS)

این آزمودنی به تمام سؤالات پاسخ داده و هیچ گونه پاسخ دوتایی نیز در پاسخ نامه فرد مشاهده نمی شود لذا پروفایل آزمودنی معتبر است و می توان به تفسیر ادامه داد.

 

 نمره مقیاس L این آزمودنی 62 می باشد كه می تواند نشانگر نگرش دفاعی فرد در پاسخگویی به آزمون باشد، زیرا نمره های T بین 55 و 65 در مقیاس L حاكی از دفاعی بودن فرد است ولی پروتكل حاصله را می توان با مد نظر قرار دادن مسأله دفاعی بودن فرد، تفسیر كرد. معمولاً نمره های بالا در L نشان دهنده سنتی بودن و همنوایی زیاد اجتماعی است. فرد می خواهد خود را به صورت مطلوب توصیف كند. فردی متحجر، متعصب و ......................

...................

مقیاس F

نمره F در این فرد T=89 است. هرگاه نمره های T در مقیاس F بین 80 تا 99 باشد نشانۀ تعارض، مبالغه در بیان مشكلات یا سطوح بارز آسیب است و به علت بستری بودن این فرد در بیمارستان نمره F بالا نشان از سطوح بارز آسیب می باشد. نمره های بالا در F از طرفی می تواند نشانگر فریاد كمك خواهی باشد بدین معنا كه در بیان مشكلاتش باز و صریح بوده تا بدین وسیله نیاز خود را برای كمك اعلام كند. نمره های در این سطح می تواند بیانگر نشانه ها و رفتارهای واضح روان پریشی نیز باشد كه فرد حاضر نیز با توجه به شرح حال روانپزشكی سایكوتیك می باشد.

مقیاسK

نمره K  این فرد T=46 است كه نشان دهنده تلاش عمدی برای نامطلوب جلوه دادن خود است و شخص تمایل دارد درباره بیماری خود مبالغه كند كه با مقیاس بالا در F هماهنگ می باشد.

این فرد احتمالاً فردی گم گشته، گیج، بسیار متنفر از خود، بدبین و شكاك و ناخشنود بوده و فاقد وسایل دفاعی كافی است. فرد بصیرت و خودانگارۀ ضعیفی دارد، در مقابله با مشكلات روزمره زندگی ناكارا است واز نظر اجتماعی همنوا بوده و كاملاً مطیع مراجع قدرت است كه با مقیاس L وی هماهنگ است. از نظر اجتماعی دست و پاچلفتی و دیدگاه نسبت به زندگی منفی، شكاك، تلخ و نیشدار و ناباورانه است.

اعتبار نیمرخ

در كل به نظر می رسد نیمرخ بدست آمده از این فرد معتبر باشد زیرا وجود ارائه پاسخ های .......................

.......................

عصیان كرده و در ارتباط با جنس مخالف احساس ناراحتی می كنند.

دلالت های درمانی

روان درمانی سنتی برای این افراد ممكن است دشوار باشد، زیرا معمولاً به درون نگری و بینش اهمیت نمی دهند و به آسانی نمی توانند مشكلاتشان را بیان كنند. كار كردن با این افراد كه تحصیلات پایین تر دارند، دشوار است زیرا احتمال دارد بسیار نافعال بوده، به طور ساختگی همنوایی كنند، اما در عمل به آسانی تن به تغییر نمی دهند.

 

 

 

بررسی كدهای دو نقطه ای

62/26

نشانه ها و رفتارها

مهمترین خصیصه این كد حساسیت بیش از اندازه نسبت به انتقاد واقعی و یا خیالی است. و فرد گاهی اظهارات دیگران را به گونه ای تفسیر می كند كه سبب می شود دیگران وی را طرد كنند و نتیجه گیری فرد بر داده های ناكافی استوار است. این افراد حتی در برابر انتقادهای جزیی به فكر فرو می روند و آن را بزرگ می كنند. روابط بین فردی آنها با مشكلاتی همراه است كه سابقۀ طولانی دارد. دیگران آنان را افرادی زودرنج، پرخاشگر و خصومت گر توصیف می كنند. برای محافظت خود در برابر طرد دیگران، اغلب آنان از پیش دیگران را طرد می كنند و این سبب     می شود كه دیگران از آنان دوری كنند و این موجب می شود كه احساس و ابراز خشم خود نسبت به دیگران را توجیه كنند.

...............

...........................

ویژگی های شخصیتی

اشخاص دارای این كد به احساس حقارت، نابسندگی، بی تصمیمی و ناایمنی گرفتارند. فرد ممكن است در مورد خیال پردازی های جنسی نامعمول و افراطی اشتغال داشته باشد. در روابط اجتماعی فوق العاده احساس ناراحتی می كند و ممكن است با انزوای بیش از اندازه از خود دفاع كند.

دلالت های درمانی

خطر جدی خودكشی به خصوص با برافراشتگی نسبی مقیاس 2، وجود دارد. بررسی ماده های بحرانی، مطالعه دقیق شرح حال بیمار و پرسیدن سؤالات مناسب در مورد فرآیندهای فكری بیمار باید مورد توجه قرار گیرد.

كدهای سه نقطه ای

728/278

اشخاص دارای این كد، آشفتگی هیجانی زیادی را تجربه می كنند و بیشتر گرایش به سبك زندگی اسكیزوییدی دارند. آنها تنیده، عصبی و ترسو هستند ودر توجه و تمركز مشكلاتی دارند. احساس افسردگی، دلسردی و نومیدی می كنند واغلب به خودكشی فكر می كنند. عاطفۀ آنها كند و یا به طریق دیگری نامناسب به نظر می رسد. در زنان با این كد، مشكلات مربوط به تغذیه گزارش می شود، فرد نافذ مهارت های اجتماعی اساسی است و معمولاً خجالتی، گوشه گیر،   درون گرا و به لحاظ اجتماعی منزوی است. در روابط انفعالی عمل می كند. احساس بی كفایتی و حقارت می كند. نسبت به موضوعات مبهم و مرموز علاقه دارد. فرد ممكن است تشخیص های روان نژندی یا روان پریشی را دریافت كند.

................

..........................

.....................................

 

تفسیر مقیاس های محتوایی

این آزمودنی در مقیاس های زیر نمرات بالاتر از T=65 دریافت كرده است كه به تفسیر آن      می پردازیم.

 • اضطراب(ANX)
 1. مضطرب، عصبی، نگران و بیمناك است.
 2. مشكلاتی در تمركز دارد.
 3. از اختلال خواب شكایت دارد.
 4. در تصمیم گیری راحت نیست.
 5. احساس غمگینی، دلتنگی و افسردگی می كند.
 6. فاقد اعتماد به نفس است.
 7. چون فرد بیمار روانی است به احتمال زیاد تشخیص اختلال اضطرابی می گیرد.

 

 • ترس ها(FRS)
 1. بیشتر اوقات احساس ترس و ناراحتی می كند.
 2. انواع متعددی از ترس های خاص را گزارش می كند.
 • افسردگی(DEP)
 1. احساس افسردگی، غمگینی، دلتنگی ودلسردی می كند.
 2. احساس خستگی می كند و به چیزی علاقه ندارد.
 3. ............................

.....................................

..................................................

گام 6

برداشت های تشخیصی

همان طور كه در شرح حال و نیمرخ های بالینی و محتوایی این فرد مشاهده می شود، وی دارای اختلال اسكیزوفرنی نوع پارانویید است. البته فرد از وجود افسردگی و اختلالات اضطرابی نیز رنج می برد. از ویژگی ها و نشانه های بیمار با توجه به نیمرخ های بدست آمده از پرسش نامۀ می توان گفت این فرد دارای افسردگی، اضطراب، خستگی، ضعف و گم گشتگی ذهنی، اختلال حافظه و اشكال در تمركز است. فرد دوره هایی از هذیان و توهم را نیز داشته كه با بستری شدن وی در بیمارستان همراه شده است. آزمودنی ...................