توضیحات کامل :

گزارش کارآموزی مهندسی شیمی در شرکت پتروشیمی اراک  واحد ET تصفیه پسابهای صنعتی در 125 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 


فهرست مطالب


عنوان    صفحه
فصل اول  : آشنایی با مکان کار آموزی    
پتروشیمی اراک در یک نگاه     
فصل دوم:آشنایی کلی با واحد مربوطه و نحوه عملکرد     
مقدمه     
شرح دستور العمل    
فصل سوم : مراحل تصفیه بیولوژیکی آبهای آلوده و نحوه کنترل آن     
مراحل تصفیه بیولوژیکی آبهای آلوده     
نحوه کنترل سیستم تصفیه بیولوژیکی     
فصل چهارم : روش از بین بردن لجن حاصل از عملیات واحد های تصفیه و بازیافت آبهای آلوده     
روش از بین بردن لجن اضافی سیستم بیولوژیکی     
هضم لجن به طریقه میکرو ار گانیسم های هوازی     
 فصل پنجم : تصفیه آب به روش الکترودیالیز     
الکترود ها    

واحد های چند محفظه ای     
فصل ششم : شفاف کردن آب     
انعقاد ، لخته شدن ، ته نشین سازی     

مراحل شفاف سازی    
کمک منعقد کننده    
فصل هفتم : فیلتراسیون    
فیلتراسیون    
نوع مواد به کار رفته    
انواع فیلتر ها    
کاربرد ، محدودیت ها    
فصل هشتم : کلر زنی   
کلر زنی    
گند زدایی    
فصل نهم : نرم نمودن آب بوسیله عمل ترسیب    
دستگاه های مورد استفاده    
رسوب زدایی به روش سرد    
روش های داغ    
روش های رسوبی