توضیحات کامل :

گزارش کارآموزی سیستم حسابداری اداره تامین اجتماعی  در38 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

تشریح روند کار واحدهای مختلف:

چگونگی انجام وظایف در واحده های اجرایی بیمه ای :

به طور کلی واحد های اجرایی بیمه ای دارای 7 بخش به شرح زیر است :

1- قسمت درآمد :

وظایف این قسمت شامل : تشکیل پرونده مطلباتی حق بیمه جهت هر یک از کارگاهها ، دریافت اظهارنامه ، لیست بیمه شدگان و مستندات واریز حق بیمه به حساب سازمان و رسییدگی به حسابهای کار فرمایان است .

این قسمت دارای یک زیر بخش به نام باجه دریافت است که اظهارنامه های بیمه ای رااز کارفرمایان دریافت و ضمن رسیدگی و بررسی قیمت ،فیش ، چک یا حواله مربوطه به پرداخت حق بیمه ، اطلاعات مذکور رابه سایر واحدهای زیربط از جمله مطالبات ، حسابهای انفرادی و نا منویسی  ، مالی وامور بیمه شدگان منتقل می گردد .

قسمت امور بیمه شدگان :

انجام کلیه تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت از اهم وظایف این قسمت می باشد . متصدیان شاغل دراین قسمت باتوجه به پرونده اختصاصی بیمه شده تحت عنوان پرونده بیمه ای نسبت به شمول نمودن افراد جهت انواع کمکها اقدام می نمایند .

قسمت نامنویسی و حسابهای انفرادی :

وظیفه مربوط به ضبط و حفظ و نگهداری سابقه بیمه شدگان و همچنین جمع بندی و مرتب کردن و ارائه گزارشها مختلف برعهده این واحد می باشد.

صدور ،تمدید و تجدید دفترچه درمانی باتوجه به سابقه بیمه شدگان از جمله وظایف این واحد است .

قسمت بازرسی :

وظایف این قسمت شامل موارد زیر است :

 1. بازرسی از کارگاههای تحت پوشش سازمان
 2. شناسایی بیمه شدگان و کارگاههای تحت پوشش
 3. توجیه کارفرمایان و بیمه شدگان نسبت به قانون تامین اجتماعی

قسمت اجرائیات :

وظیفه اصلی این قسمت همانگونه که از نامش پیداست صدور اجرائیه های مختلف در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان است . پیگیری وصول حق بیمه بعداز مرحله اخطاریه وظیفه دیگراین واحد است .

قسمت حسابداری :

وظیفه این قسمت رسیدگی به حسابهای هزینه های اداری ، پرسنلی ، تعهدات قانونی ، درآمد و ارسال گزارشهای لازمه است . تهیه ترازنامه وظیفه دیگر این واحد است . در ادامه به تشریح روند کار حسابداری خواهیم پرداخت .

قسمت اموراداری و خدمات :

بررسی و رسیدگی به امور اداری ،پرسنلی ، خدماتی و رفاهی کارکنان را به عهده دارد .

مسائل و مشکلات شغلی کارکنان از جمله استخدام ، جذب ، بکار گیری ، احکام حقوقی ، گروههای شغلی و غیره از وظایف این واحد می باشد ضمنا بررسی حضور کارکنان از نظر فیزیکی نیز به عهده این قسمت است .

تشریح وظایف واحد حسابداری  :

حسابداری دولتی در این سازمان 4 مرحله دارد :

 1. ثبت داد وستد ها و فعالیتها مالی در سیستم  .
 2. طبقه بندی معاملات و فعالیتها در سیستم .
 3. خلاصه کردن نتایج فعالیت های مالی  بصورت تنظیم ترازنامه و صورتحساب درآمد و هزینه .
 4. تفسیر و تجزیه و تحلیل ارقام مندرج در صورت حسابها

 

سیستم های واحد حسابداری شامل موارد زیر است :

 1. سیستم بانک درآمد
 2. سیستم بانک تعهدات قانونی
 3. سیستم اموال و اثاثیه
 4. سیستم حقوق و دستمزد
 5. سیستم بودجه و اعتبارات
 6. سیستم مالی